Crossword Kingdom

Do you mind ads? Become a Membership in the crossword club.

křížovka 29062020

“Proč chcete do závěti, ve které poukazujete všechno své manželce, připsat dodatek, že se musí znovu provdat?“ divil se notář.¨ “Chci,“ povídá pan Klein, “abych měl na tomto světě někoho, …tajenka.“

 12345678910111213141516
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Horizontal clues

A KOVOVÝ PRVEK PODOBNÝ NIKLU, OZDOBA, VYMĚŘENÝ DÍL
B BOHATÝ NA OBILÍ, PODPORA, ZÁMEZÍ VE FOTBALE, ZN.IRIDIA
C TAJENKA 1.DÍL, OSOBNÍ ZÁJMENO
D DLABAT, VYSOKOHORSKÉ TÚRY, SLUNEČNÝ; PROSLUNĚNÝ
E POSTAVA OPERY:NÁPRAVNÍK - DUBROVSKIJ, RADOVAN DOMÁCKY, CHYBA
F OVĚŘENÁ LISTINA, CITOSLOVCE ZAMYŠLENÍ, POSTAVA SCI-FI SERIÁLU STAR TREK, PŘIBLIŽNĚ, KLÁVESA NA PC
G REJNOK, SPOJKA PODŘADÍCÍ, TAJENKA 2.DÍL
H KOMORNÍ SOUBOR, DENNÍ TISK, OBNAŽENĚ
I ČÁST ROSTLINY, NÁDOBA NA MOČ, TROUCHNIVĚT /HOVOR./

Vertical clues

1 KOKTAVÝ ČLOVĚK, STARŠÍ ČESKÉ JMÉNO
2 15 KRÁT ZA MĚSÍC, RYTMUS
3 PODNIK V SEDLČANECH, UKAZOVACÍ ZÁJMENO
4 PŘÍTOK DIVOKÉ ORLICE, TRN
5 TEXTILNÍ ROSTLINY, VÝBUŠNINA, BOHYNĚ ŽÁRLIVOSTI
6 DRUŽSTVO, BAZAR, TRŽIŠTĚ, VELKÝ PYTEL
7 PODPORA, OBĚD V RESTAURACÍCH PODÁVANÝ JAKO CELEK
8 ZAŘÍZENÍ K ČEKÁNÍ NA ZVĚŘ, OPŘENÍ (V GYMNASTICE)
9 POHLED LETMÝ, PATŘÍCÍ EDOVI
10 POKOLENÍ, DOMÁCKY NIKOLA
11 JMÉNO DETEKTIVA VENTURY, ANGL.LÁZNĚ, JINÁ /NÁŘEČNĚ/
12 SPORT.UTKÁNÍ, SEVERSKÉ ZVÍŘE, NÁŠ NOVINÁŘ
13 HLÍDAČ HARÉMU, ION
14 ZDI, SMĚNEČNÉ RUČENÍ
15 PLATIDLO FR.IE, BLAŽENĚ
16 SCHOPNÝ KULTIVACE, SPORTOVEC

Help

BIOS
Unsufficient? Choose a different crossword: A classic crossword (228)