Crossword Kingdom

Do you mind ads? Become a Membership in the crossword club.

osmisměrka 24032020

Baví se dva námořníci: „Hádej, na co myslím?“ „Má to prsa?“ „Ne.“ „…Tajenka má 10 písmen.“

ATINEŘOKAZ
ŠKDTŘIÍÁAN
PKIAÍNJHOP
IŘOCHTOKROH
CBMSYLTTFS
LEAPRSATRO
OLORAKPNČŽ
VALBARKREU
ÉSAČRADZTP
ULMIKULÁŠA
AMRAFOSMLN
ALABASTRON ARABI FARMA FRČET HORKO IDIOM MIKULÁŠ MLSAL OBRUS PARDÁL PENALTA POTAKAČ PSYCHIKA RYTÍŘ SLONI SRNKA ŠPICLOVÉ TCHOŘI TRHÁK VALBA VLASTNÍK ZAKOŘENIT ŽEZLO ŽUPAN

TIP: Did you know that holding down the CTRL key and turning the wheel of the mouse you can zoom the view for better solving?

Delete content Print out How to solve Report an error Check solution
Unsufficient? Choose a different crossword: Word search (308)