Crossword Kingdom

Do you mind ads? Become a Membership in the crossword club.

křížovka 19112019

„Když zemřel můj první manžel, ani jsem nemusela platit za pohřeb,” vypráví paní Nováková. „Neříkejte,” diví se známá, „a kdo mu ho zaplatil?” „…Tajenka.”

Křížovkářský
ráj
VZDECH
ŽVÁST
OSOBNÍ ZÁJMENO
UZOUNCE
TAJENKA 2.DÍL
SLOVENSKY "100 M2"
LAKOMÁ
VELIČINA VZNIKLÁ ZOBECNĚNÍM POJMU VEKTORU
ŠKODLIVÝ MOTÝLEK
Křížovkářský
ráj
UCHAZEČ
TAJENKA 1.DÍL
HODNĚ
DOMÁCKY TEODOR
OLYMPIJSKÉ HRY
OXID BORNATÝ
ONI
NÁŠ REŽISÉR A SCÉNÁRISTA (KAREL)
UZENINA
NÁZEV PÍSMENE H
SLOVENSKY "DÍL"
HONIČKA
HORNÍ TOK BEROUNKY
EKOLOGICKÝ HOV.
MOJE
SPZ ÚSTÍ NAD LABEM
ČADSKÉ SÍDLO
AKTIVNÍ IMUNIZACE /MED. /
SPZ PRIEVIDZA
JIŽ
ZNAČKA DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ
JEDNOTKA EL. NAPĚTÍ
SPRAVOVAT TMELEM
VEČERNÍ RÓBA
LENOCHOD TŘÍPRSTÝ
ODBORNÝ ČISTIČ SKVRN
Křížovkářský
ráj
BEZ VLASŮ
INIC. HERCE CUPÁKA
KDO
MEZINÁRODNÍ KAMIONOVÁ DOPRAVA (ZKRATKA)
KOPEC HLÍNY
DĚTSKÝ POZDRAV
ZKRATKA TELEVIZNÍHO ZPRAVODAJSTVÍ
ZKR. DEKAGRAMU
PŘEDPIS
LÍSAVÝ ČLOVĚK
PŘEDLOŽKA S 2.PÁDEM
PĚNOVÁ HMOTA
PŘÍJEMNÉ
TAJENKA 3.DÍL
SPZ KARLOVÝCH VARŮ
KÓD JAZYKA JAKUTŠTINY
NÁŠ BOTANIK (1787-1858)
KABELY
POPĚVEK
HUDEBNÍ VYDAVATELSTVÍ
TEPNA
KIPLINGŮV VLK
SEVERSKÉ MUŽSKÉ JMÉNO
Unsufficient? Choose a different crossword: Swedish crossword (4) A joke (792) English (2)