Crossword Kingdom

Do you mind ads? Become a Membership in the crossword club.

křížovka 09112019

Policista se ptá manželky zmizelého muže: „Má váš manžel na obličeji nějaké zvláštní znamení?” „…Tajenka!”

 12345678910111213141516
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Horizontal clues

A BUBEN MYKACÍHO STROJE, SONDA, VODNÍ PROUD, BUDOVA K BOHOSLUŽEBNÝM ÚČELŮM
B OZDOBA, PŘÍTOK OSLAVY, 40,5 ARU, ZNAČKA YARDU, RUDNÉ DOLY (ZKR.)
C TAJENKA 1.DÍL, ŘÍMSKY 49
D PRESLEYHO JMÉNO, PODNIK V PARDUBICÍCH, SNĚŽNÝ MUŽ, DOMÁCKY TEODOR
E ČLUN, OHON, NAŘÍKAT, NABITÁ ČÁSTICE ATOMU
F PŘEDSTAVENÍ KLÁŠTERŮ, ALE, KALUŽ, ADAMOVA ŽENA
G TREFENÍ SE DO CÍLE, PÁDOVÁ OTÁZKA 3.PÁDU, TAJENKA 2.DÍL
H ODVÁŽLIVEC, VELKÁ ŽÁBA, POTÉ
I INDIÁNSKÝ BŮH, DRUH OZDOBNÉHO KAMENE, SPOJKA PODŘADÍCÍ

Vertical clues

1 DOMÁCKY ANTONÍN, DVOULETÉ OBILÍ SETÉ NA PODZIM
2 KIPLINGŮV VLK, TYČ K PÁČENÍ
3 OBYČEJ, JASNĚ (HOVOR.)
4 PLANETKA, ZNAČKA AMERICKÝCH POČÍTAČŮ
5 ŘECKÉ ŽELEZNICE, ANGL.LYŽE, VOZKŮV POVEL
6 SPZ RAKOVNÍKA, DRŽENÍ ZVÍŘAT, ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD (ZKR.)
7 ROD BROUKŮ, SPORTOVNÍ ODVĚTVÍ
8 JEDOVÁ KAŠE, BŮŽEK LÁSKY
9 ČAJOVÁ RŮŽE, AUTOR LOUTEK S+H
10 ROZTAVENÉ HMOTY, SBÍRKA FOTOGRAFIÍ USPOŘÁDANÁ KNIŽNĚ
11 ŽLUTOHNĚDÉ BARVIVO, ZPRÁVA, BOLTEC
12 HLAS VRÁNY, POHÁDKOVÁ BYTOST, VĚNOVANÝ PŘEDMĚT
13 ULOVIT, PANÍ
14 ČERVENATI, STARŠÍ MUŽSKÉ JMÉNO
15 ČÁST OPERY, OMOTATI
16 MALÁTNOST, TÍM SPÍŠE
Unsufficient? Choose a different crossword: A classic crossword (225)