Crossword Kingdom

Do you mind ads? Become a Membership in the crossword club.

osmisměrka 11102019

U ředitele banky se objeví vzrušená sekretářka. „Ztratil se náš hlavní pokladník!" volá vyjeveně. „No nazdar! Okamžitě zkontrolujte trezor!" Po chvíli se sekretářka vrací se slovy: „…Tajenka má 11 písmen!"

ÍLDARBÁZTV
NDADIOXINY
EĚOYNDMTTM
CATKKŘAEOY
ÁČÁŠAEATBS
RLTREZORSL
VODVALOAEE
ELYKRKKVTT
ŘKÁHATÁKAN
PNEDSGĚNPT
ÍRDNASILAP
AGÁVE ARASA ČTVRTĚ DIOXIN DOKAZOVAT ETAPA KLEŠTĚ KORBY KVARTET MOTOL NÁKAZA ODŘEZ ODVAL PALISANDR PŘEVRÁCENÍ STADIA TAHÁK VLÁDA VLÁKNO VRŠKY VYMYSLET ZÁBRADLÍ

TIP: Did you know that holding down the CTRL key and turning the wheel of the mouse you can zoom the view for better solving?

Delete content Print out How to solve Report an error Check solution
Unsufficient? Choose a different crossword: Word search (308)