Crossword Kingdom

Do you mind ads? Become a Membership in the crossword club.

krížovka 10102019

Pani Beáta prišla so synom k lekárovi.

  • Otvor ústa a povedz A, – hovorí lekár.
  • Môžete sa pokojne pýtať ďalej, – povie mama, – …tajnička.

Křížovkářský
ráj
ZAPLA DO ZVERÁKA
UZLÍK
EDITOR (SKR.)
ČISTIL SI NOS
TAJNIČKA 3.DIEL
OBLEP
MEDZINÁRODNÁ ORGANIZÁCIA PRE VÝCHOVU, VEDU A KULTÚRU
VÝSLEDOK DELENIA
MENO AGÁTY
Křížovkářský
ráj
TOČÍM
TAJNIČKA 1.DIEL
ALPSKÝ ŠKRIATOK
ELENA (DOMÁC.)
AVŠAK
ZNAČKA KVALITNEJ MÚKY
PÍSMENO GRÉCKEJ ABECEDY
OMY PONORENÍM DO VODY, OČISTI VO VODE
PREDPONA MILIARDINY
TIEŇ
AMERICKÁ METEOROLOGICKÁ DRUŽICA
ČÍNSKE MUŽSKÉ MENO
MALÝ ALAN
ČESKÉ MENO ALICE
POVEL PRE VOLA
ČAŠA
LUFTFAHRT BUNDESAMT (SKR.)
KLUB NESPRAVODLIVO PLEŠATÝCH
ČERPACIA STANICA (SKR.)
ANARCHISTICKÉ HNUTIE MLÁDEŽE
PREZÝVKA GORBAČOVA
L FONETICKY
VYHRATÉ POSTAVENIE V ŠACHU
TYP TOYOTY
ZAVINOVAČKA
OSOBNÉ ZÁMENO
VEĽA
POROBA (BÁSN.)
ZNAČKA ZAHRANIČNÝCH ÁUT
Křížovkářský
ráj
KAUKAZSKÝ HUDOBNÝ NÁSTROJ
ČASŤ DŇA
TAJNIČKA 2.DIEL
ZNAČKA AUDIOKAZIET
ČESKÝ BÁBKOVÝ SERIÁL
ZNAČKA ČESKÉHO PIVA
PASCAL (ZN.)
ČLOVEK (LEK.)
UNION OCCIDENTALE (SKR.)
KTO SI (BÁSN.)
POŽI LIEK
TRESKOVITÁ MORSKÁ RYBA
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY (SKR.)
OTÁZKA NA 1. PÁD
AMERICA ON LINE (SKR.)
EČV ROŽŇAVY
SLANÁ TYČINKA
KRYPTÓN (ZN.)
NIKDE
UKAZOVACIE ZÁMENO
VZDUŠNE, V HUDBE
SOMÁR
Unsufficient? Choose a different crossword: Swedish crossword (4) A joke (782) English (2)