Crossword Kingdom

Do you mind ads? Become a Membership in the crossword club.

křížovka 09052019

„Představ si výborného prvoligového hráče, za kterého klub zaplatil jen dva miliony korun." „To není možné, kde?" „No …tajenka."

Křížovkářský
ráj
NÁSILNÉ ODVLEČENÍ
UZÁVĚR POKLOPCE
NÁZEV ZNAČKY DRASLÍKU
KOČKOVITÁ ŠELMA
TAJENKA 3.DÍL
ZKRATKA TELEVIZNÍHO ZPRAVODAJSTVÍ
BÁZEŇ
KYSELINA NIKOTINOVÁ
PŘEDMĚTY POSTUPNÉ SPOTŘEBY ZKR.
Křížovkářský
ráj
BERAN VYKLEŠTĚNÝ /NÁŘ. /
TAJENKA 1.DÍL
CÍRKEVNÍ DUCHOVNÍ KNĚZ
SLOVEN. JAK
FILMOVÝ MIMOZEMŠŤAN
INICIÁLY PĚVKYNĚ TAUBEROVÉ
VRAH ABELA
KOŘALKA /OBECNĚ/
OBOJŽIVELNÍK
SNOBSKÝ ČLOVĚK
TRIVIÁLNÍ CHYBA
ČÁRA ZANECHANÁ LYŽÍ
OBRNĚNÝ TRANSPORTÉR (ZKR.)
ČÁST HLAVY
OSOBNÍ ZÁJMENO
OLEPENÍ
ZÁKLADNÍ ČÍSLOVKA
TĚLNÍ VÝMĚŠEK
SPZ PRIEVIDZA
TOPIVO
TRÉNINKOVÉ STŘEDISKO /ZKR. /
NÁZEV ZNAČKY DUSÍKU
SPOJKA (KNIŽNĚ)
Křížovkářský
ráj
POLOVODIČOVÝ OBVOD (OZN.)
ČESKÁ STÁTNÍ NORMA
AGENT 007
KVĚTEN
OTÁZKA 2.PÁDU
ZA NĚJAKOU DOBU
STESK
ŠEDIVĚ
SNĚMOVNA LIDU
ŽÍHA
ZHOTOVITI ŠITÍM
BRUTTO (VÁHA ZBOŽÍ S OBALEM)
CITOVÝ ZÁŽITEK
NĚM. NOVÝ
JEDNOTKA INTENZIVNÍ PÉČE /ZKR. /
ZMENŠOVAT SE DO ŠÍŘKY
CITOSLOVCE ÚDIVU
KAPROVITÉ RYBY
Křížovkářský
ráj
STOVKY
CITOSL. PLAŠENÍ
TAJENKA 2.DÍL
ŠVÉD. AUTOMOBILKA
KYSELINA V LIDSKÝCH JÁDRECH
SLOUŽÍCÍ K SJÍŽDĚNÍ
ZÁPADOČESKÉ MĚSTO
MOJI
VLASTNÍ TETĚ
SLOV. JINAM
POSTAVA Z WEST SIDE STORY
NEHLUČNÍ
Unsufficient? Choose a different crossword: Swedish crossword (4) A joke (792) English (2)