Crossword Kingdom

Do you mind ads? Become a Membership in the crossword club.

křížovka 09052019

„Trpíte často žízní, pane Křampetle?" „Kdepak, pane doktore, …tajenka."

 12345678910111213141516
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Horizontal clues

A ANGL.MÍR, STŘEDNÍ ODDĚLENÍ SVRCHNÍHO HURONU KANADSKÉHO ŠTÍTU, OBRATIŠTĚ (LOĎ)
B BĚŽEC, ŽENSKÉ JMÉNO (2.10.), DROGA Z MAKOVIC
C TAJENKA 1.DÍL
D OZDOBA, OPOTŘEBOVANÝ JÍZDOU, PRVNÍ ČESKÉ DRUŽSTVO, OPAK "MÁ DÁTI"
E ČÁST KVĚTU, SKOPEC, ČÍSLOVKA ŘADOVÁ URČITÁ, ANGLICKÁ ROCKOVÁ KAPELA Z BIRMIGHAMU
F HLEMÝŽDI, RUČNÍ LAMAČKA NA LEN, MOJI, TLUPA
G TAJENKA 2.DÍL, ZÁBAL
H JMÉNO DESTINNOVÉ, VÝSLEDEK DĚLENÍ, NÁJEZD, PYRÉ
I NÁDOBA NA ODPADKY, ANGL.KOUŘ, TOTÉŽ, KOŘENÍ

Vertical clues

1 ZVĚTRALÉ PIVO, HLEMÝŽĎ
2 VÝVOJOVÝ STUPEŇ, KAPITÁN NAUTILU
3 ALKOHOLICKÝ, TEXTILNÍ ROSTLINA, ZÁPADOČESKÉ MĚSTO
4 CEDRUS, KÓD JAZYKA ISLANDŠTINY, PST
5 BASKICKY A, CITOSLOVCE ZÁRMUTKU, OKRESNÍ MUZEUM (ZKR.)
6 KOLEM (KNIŽ.), ZAOBLENÁ, SPZ DOMAŽLIC
7 MASTNÉ TEKUTINY, AMERIČAN (SLANG.)
8 CYKLISTA NA HORSKÉM KOLE, NEVÝRAZNĚ
9 NĚKDEJŠÍ ZN.ČEPELEK, SOUZVUK VÍCE TÓNŮ
10 VYROBENÝ LITÍM, AUTEM NARAZIT
11 DOMÁCKY TEODOR, STOJÍCÍ NA 8. MÍSTĚ, INC. HERCE TŘÍSKY
12 PROUD (BÁSNICKY), USEKNOUT, NĚM.TAK
13 OPOJENÝ, ÚLEKY
14 V ŽÁDNÉM ČASE, NEJVZÁCNĚJŠÍ KREVNÍ SKUPINA, KÓD ÁZERBÁJDŽÁNU
15 KOLUMBIJSKÁ ŘEKA, CITOSLOVCE ÚDIVU, JAPONSKÁ DUTÁ MÍRA
16 ZMÝLENÁ, ČÁST BYTU /VPODZEMÍ/
Unsufficient? Choose a different crossword: A classic crossword (224)