Crossword Kingdom

Do you mind ads? Become a Membership in the crossword club.

křížovka 11022019

Mírně podnapilý maník se připotácí k dívce sedící u stolu: „Hele, nešla bys tancovat .. ?“ Dívka se začervená a rozpačitě špitne: „…No…šla.“ Mladík nato: „…Tajenka.“

Křížovkářský
ráj
POUZDRO, SCHRÁNKA
BORDURA
ZN. IRIDIA
MUŽSKÉ JMÉNO (4.7.)
TAJENKA 3.DÍL
KORÁLOVÉ OSTROVY
OVÁL
TRHAVINA
DOMÁCKY RONALD
Křížovkářský
ráj
ÚČETNÍ SLEVA
TAJENKA 1.DÍL
TUZEMÁK
CIZÍ ŽENSKÉ JMÉNO
PLESO
ZKR. ODĚVNÍ TVORBY
SOUSTAVA MECHANISMŮ
MONTOVANÝ DOMEK
INDIÁN Z JIHOZÁPADNÍ USA
BIBLICKÁ POSTAVA
NEJMENŠÍ ČÁSTI MOLEKULY
ANGL. ZKR. PŘETÍŽENÍ (OVERLOAD)
SMYČKY
OPICE
PŮSOBÍCÍ V DAVECH
PST
CITOSLOVCE ÚDERU
PŘÍJMENÍ TROSEČNÍKA ROBINSONA
NOTA BENE
ZÁDLAB
ŽELETI
INIC. HERCE CUPÁKA
INIC. NOSITELE NC ZA MÍR Z ROKU 1970
TRUPY
VÝLET DO PŘÍRODY
DRUH PAPOUŠKA
OŽIVENÍ
JÍDELNÍČEK
OTÁZKA 6.PÁDU
Křížovkářský
ráj
NEVIDOMÁ
STARÁ AFRICKÁ ŘÍŠE
TAJENKA 2.DÍL
ZUTÝ
VESELE /V HUDBĚ/
ZPĚVNÍ PTÁCI
ZN. UNIVERSÁLNÍHO ORCHESTRU
JIHOEVROPAN
NEŠIKOVNÍ
TEXTILNÍ PODNIK
ZÁBAVA
JMÉNO DESTINNOVÉ
JEDEN ZE SMYSLŮ
NÁZEV ZNAČKY DUSÍKU
NÁRODNÍ PARK
PÍSMENO Č
CÍRKEVNÍ DUCHOVNÍ KNĚZ
USEDLOST
MOHAMEDOVA MATKA
DLOUHOHRAJÍCÍ GRAMOF. DESKA LP
Unsufficient? Choose a different crossword: Swedish crossword (4) A joke (792) English (2)