Crossword Kingdom

Do you mind ads? Become a Membership in the crossword club.

křížovka 11022019

Přijde policajt do bytu jednoho muže: „Pane, vaše žena byla zatčena!“ „Cože? Ještě jednou.“ „Povídám, že vaše žena je ve vězení!“ „Nerozumín, znovu!“ „Sakra chlape, tvoje žena sedí v base! Jsi hluchý?“ „To ne, ale …tajenka.“

 12345678910111213141516
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Horizontal clues

A ČLOVĚK PRO VŠECHNO, FLEŠ, MODEL OPLU
B SLADKOVODNÍ RYBY, SPOLEČENSKÉ VEČERY VYBRANÉ SPOLEČNOSTI, KROCAN
C TAJENKA 1.DÍL
D OZNÁMENÍ, DOSTOJEVSKÉHO ROMÁN, TRUBKA
E VYPÍNAT, KUNOVITÝ SAVEC, OSVĚDČ. O TECHN. PRŮKAZU, POPRAVCE
F CITOSLOVCE RÁNY, BÝVALÝ PREZIDENT USA, ZANIKLÁ ŠACHOVÁ FIGURA, BA
G NEJLEPŠÍ JAKOST, TAJENKA 2.DÍL
H INIC.JANÁČKA, BÝTI V NEJISTOTĚ, NEONOVÉ NÁPISY, ANGL.SILNÉ SVĚTLÉ PIVO
I ZNAČKA SIRUPŮ, PODNĚT, PRUDCE JEDOVATÝ PLYN, PŘÍBUZNÝ

Vertical clues

1 PŘEDAT, ŘEZACÍ NÁSTROJE
2 POUTA, ZN. MLÉČ. VÝROBKŮ
3 VLASTNÍ SOBŮM, DÍLY
4 HODNOTA PENĚZ A CENNÝCH PAPÍRŮ, NEJMLADŠÍ Z MONOTEISTICKÝCH SVĚTOVÝCH NÁBOŽENSTVÍ
5 OSOBNÍ ZÁJMÉNO, ŠKRABÁKY NA ČIŠTĚNÍ PLUHŮ, INICIÁLY PICASSA
6 STUPEŇ V DŽUDU, DOMÁCKY IVO, ZN.ZLATA
7 MECHANISMUS KE ZMENŠENÍ RYCHLOSTI, OPAK HRY DURCH
8 ULOVIT, MYTOLOGICKÝ KRASAVEC
9 NOVÁ EVROPSKÁ MĚNA, PATŘÍCÍ EMĚ
10 ÚZEMNÍ CELEK, KVANTOVÝ ZESILOVAČ
11 KÝVNUTÍ, ÚDER NOHOU, TOVÁRNA OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
12 DIVADELNÍ AKADEMIE, JMÉNO PROZAIKA PAVLA, MACHAROVO DÍLO
13 ČESKÝ HEREC, VÝZVA
14 KŘESLO VLÁDCE, SLADKOVODNÍ KAPROVITÁ RYBA
15 KALIBR, DLOUHÉ VYPRÁVĚNÍ (PŘEN.)
16 GRAFICKÉ ZNAMÉNKO OZNAČUJÍCÍ PŘÍZVUK, BARUŠKA /ROSTLINA/

Help

ALE
Unsufficient? Choose a different crossword: A classic crossword (228)