Crossword Kingdom

Do you mind ads? Become a Membership in the crossword club.

Karel

Dva koně se v klidu pasou, když kolem nich proběhne zebra. Jeden z nich to komentuje: „Hele, Karel zase …tajenka má 12 písmen!“

VUMRAKODRAP
DLÁTOÍABTBP
CEANKLIHORL
EVÍSKCÍJAZP
CCIOYEASKNR
IOPKARELRZS
NPLVRPĚAOAK
OAAKTELVBIA
VSTRAKAOAZV
ZEEITNKRTEK
ÍKKETSŮMÉRA
Unsufficient? Choose a different crossword: Image crossword (269)