Crossword Kingdom

Do you mind ads? Become a Membership in the crossword club.

osmisměrka 11012019

Zdá se Ti, že jsi opuštěný? Že nikoho nezajímáš? Že jsi úplně bezvýznamný? Že na Tobě nikomu nezáleží? Že o Tobě nechce nikdo nic vědět? Že nikoho nezajímá, co vlastně děláš? …tak zkus letos nepodat …tajenka má 14 písmen!

AKŠONOTSILD
EEAEŇRAIFOS
SZJÍDLOOJAO
VÍONÁÉNGROL
ŘŘDREVUEAPD
BPOLETOSAMA
SOTŘAMVTISV
RYLREZLOĎKY
POSTŘEHNRÚM
EERÁCNTÍŘTU
NÍAKLETIŽRD
AREOMETR ARSEN BOLTCE CELTA DOJIT DRŽITELKA EROZE GESTO JÍDLO LISTONOŠKA LOĎKY LVOUN MAGOR NETVOR ORÁLA POSTŘEH PŘÍZE PYTLE REVUE ŘÍJEN SÍDLA SKÚTR SOFIA SRPEN UMYVADLO UTŘÍT

TIP: Did you know that holding down the CTRL key and turning the wheel of the mouse you can zoom the view for better solving?

Delete content Print out How to solve Report an error Check solution
Unsufficient? Choose a different crossword: Word search (301)