Crossword Kingdom

Do you mind ads? Become a Membership in the crossword club.

křížovka 14092018

„Pane veliteli, všechny vaše příkazy jsem vyplnil.” „Ale já jsem vám nic nepřikázal.” „…Tajenka.”

 12345678910111213141516
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Horizontal clues

A MODRÁ BARVA, HLUBOKÁ ORBA BEZ PODMÍTKY, NA POVRCHU OSCHNOUT
B BLB, SEN, NÁSADY K SEKYRKÁM (NÁŘEČ.)
C TAJENKA 1.DÍL, ZDROJ
D DÁVAT (ŘIDČEJI), DRUH ŠROUBU, CITOSLOVCE FACKY
E OBAL NA LÉČIVA ZE ŽELATINY, KALHOTKY DÁMSKÉ SPODNÍ, BARVA NA KRYTÍ ŠEDIN
F TROPICKÝ LES, JMÉNO POLITIKA ŠARONA, DOMÁCKY SVATAVA
G ŘÍMSKY 2, TAJENKA 2.DÍL
H ZNAČKA KILOTUNY, GYMNASTICKÁ POMŮCKA, UDĚLAT, HLAS VRÁNY
I ZNAČKA SIRUPŮ, ZADNÍ ČÁST PLAVIDLA NAD ZÁĎOVÝM KORMIDLEM, TROPICKÝ KEŘ, ČESKÝ PRÁVNÍK 19.STOL

Vertical clues

1 HLAVNÍ MĚSTO BĚLORUSKA (BELARUS), BARVA V KARTÁCH
2 ODHADEM, DROŽKÁŘSKÁ ZAKÁZKA
3 ŠÍLENÝ, ZVĚTRALÉ PIVO
4 ČÁST GRILU, MDLO
5 JMÉNO PROZAIKA PAVLA, DOMÁCKY ALEXEJ, INIC. AMER.HERCE REDFORDA
6 STANICE TECHNICKÉ KONTROLY, ZÁSEKY, KONEC
7 ŽIVIT MATEŘSKÝM MLÉKEM, DOMÁCKY ANNA
8 JEDOVÁ KAŠE, RISKOVÁNÍ
9 OHBÍ (ZAST.), BEZVÝZNAMNÁ OSOBA
10 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ (ZKR.), ROD
11 OSVĚDČ. O TECHN. PRŮKAZU, SŮL (LÉKOPISNĚ), BASKICKY A
12 OBZVLÁŠŤ (ZAST.OB.), TIŠÍCÍ CITOSLOVCE, ŘÍMSKÝMI ČÍSLICEMI 504
13 OŽEHY, SLOVNÍ SPOJENÍ
14 SHAKESPEARŮV HRDINA, ALKOHOLICKÝ
15 STAROŘECKÝ BŮH VÁLKY, ZAČÁTEK ZÁVODU
16 OBRNĚNÉ VOZIDLO, MÍCHANÝ POKRM
Unsufficient? Choose a different crossword: A classic crossword (228)