Crossword Kingdom

Do you mind ads? Become a Membership in the crossword club.

křížovka 09022017

Manželka povídá: „Konečně vím, …tajenka!"

 12345678910111213141516
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Horizontal clues

A KOLEM, HODNĚ, ORGANIZACE
B BIBLICKÝ NEVĚRNÝ UČEDNÍK, NAKAŽLIVÁ CHOROBA (ZAST.), TEKUTINA, TIHLE
C TAJENKA 1.DÍL, ŘÍMSKY 49
D ZŮSTAT (NÁŘEČ.), CIZÍ ŽENSKÉ JMÉNO (1.6.), ČÁST STROJE
E KRUTOVLÁDCE, ODPAD, ČASOVÉ ÚDOBÍ, HALUCINOGEN (LYSERG DIETHYL AMID)
F OMAMUJÍCÍ LÁTKA, ČÁST OBLEČENÍ, DOMÁCKY LEONA, ADAMOVA ŽENA
G POŠKOZENÍ, TAJENKA 2.DÍL
H PODNIK VE ZLÍNĚ, NAŘÍKAT, SLETOVAT; SPÁJET; LETOVAT, CITOSLOVCE DUPÁNÍ
I EVROPSKÉ MOŘE, NÁŠ PÍSNIČKÁŘ , SYMBOL V POČÍTAČOVÝCH PROGRAMECH, VÍŘENÍ

Vertical clues

1 ÚDER V BOXU, ZÁDLAB
2 SUŠENKY, VINNÝ KEŘ
3 OPRAT, ASPIK
4 JIHOAMER.PŘEŽVÝKAVEC, OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ
5 ŠEST PLUS DVA, THAJSKÁ TISK.AGENTURA, ODMAŠŤOVACÍ PŘÍPRAVEK
6 MNOU; MI; MĚ, SEVERSKÉ ZVÍŘE, CITOSL. ODKAŠLÁVÁNÍ
7 NÁHLÁ MYŠLENKA, PRSO
8 OKOVAT, STEH
9 LÁTKA NA UKLÍZENÍ, SVAZKY CHRASTÍ
10 HLAS, FILM S VELKÝM MNOŽSTVÍM KRVE
11 PŘIVLAST. ZÁJMENO, PATŘÍCÍ DRAVÉMU PTÁKU, BA
12 PŘEDLOŽKA, FIBICHOVA SKLADBA, NÁZEV HLÁSKY
13 OBLÉCT, UZAVŘENÁ SPOLEČENSKÁ VRSTVA
14 OBYVATELÉ LAŠSKA, AVŠAK (KNIŽNĚ), ROZHLASOVÁ ZKR.(DLOUHÉ VLNY)
15 KDO SE ZABÝVÁ ETIKOU, NEZÁVISLÍ, ZAKVIČENÍ VEPŘE
16 KILOGRAMY, SPECIÁLNÍ VYKLÁPĚCÍ VOZIDLO

Help

DEMAS, TNA.
Unsufficient? Choose a different crossword: A classic crossword (225)