Crossword Kingdom

Do you mind ads? Become a Membership in the crossword club.

křížovka 13042016

Přijde kovboj do saloonu a poručí si: „Nějakej silnej chlast!“ Hospodský mu nalije…„To je silnej chlast? Vždyť je to samá voda,“ řekne kovboj a pití vychrstne na zem. Hospodský vezme 100% špiritus a nalije kovbojovi. Tomu se to zase nezdá dost silné a vylije obsah na zem. Hospodského to naštve a kovbojovi nalije kyselinu sírovou. „No, vidíte, to je konečně pití,“ pochválí ho kovboj a odejde. Za okamžik vběhne zpátky a zařve: „Co to bylo za chlast? Vyjdu ven, plivnu …tajenka!“

Křížovkářský
ráj
MÍT STÁLE NA ZŘETELI
PLANÁ ŘEČ
NÁZEV PÍSMENE H
Křížovkářský
ráj
TAJENKA 2.DÍL
ZVÝŠENÝ TÓN E
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
PŘEDLOŽKA
OZDOBA
CHOROMYSLNÍ LIDÉ (LIDOVĚ)
POLSKÝ MIKROBUS
Křížovkářský
ráj
SPLYNUTÍ TOKŮ
TAJENKA 1.DÍL
STUDENT
OSOBNÍ ZÁJMENO
HRŮZA
RUDNÉ DOLY (ZKR.)
SNOVAT
KOUT MÍSTNOSTI
OTÁZKA 6.PÁDU
MALÁ PLACHETNICE S VESLY
OBRNĚNÉ VOZIDLO
FRONTA
ZKR. NAŠÍ TELEVIZE
SMYČKY
ZKR. ČERVENÉHO KŘÍŽE
ČIN, JEDNÁNÍ
CITOSLOVCE POCHOPENÍ
SLOVEN. MÁK
SLEPIČÍ SLABIKA
ČÁST MOLEKULY
ZKR. SVĚTOVÉ ORGANIZACE
NÁZEV HLÁSKY L
SYKNUTÍ
Křížovkářský
ráj
POLÉVKOVÝ KNEDLÍČEK
PULS
BÝVALÁ PRODEJNA MASA
VELMI NÁPADNÝ
POTŘEBA PEKAŘE
KYPĚNÍ (BÁSN.)
INIC. HERCE SOVÁKA
SITUAČNÍ KOMEDIE
ČÁROVÝ KÓD ZKR.
JODID DRASELNÝ
ČÁSTI NOHOU
ČERNÝ PTÁK
ZKR. ATLETICKÉHO KLUBU
INIC. ZEDNÍČKA
ÚŘAD PRO LETECTVÍ A KOSMONAUTIKU USA
ČERVENAT SE
ŘÍMSKY 501
BEZVĚTŘÍ /NÁŘ. /
Křížovkářský
ráj
UCHOPOVAT
CHLAPEC
ZAKOKTÁNÍ
DRUH DŘEVINY
PETROLEJOVÝ ÉTER
PROUD
CITOSL. POBÍZENÍ VOLŮ
OBLÍT
ŠKOLNÍ LÁTKA
HOROLEZECKÉ ÚCHYTY
MUŽSKÉ JMÉNO (16.8.)
Unsufficient? Choose a different crossword: Swedish crossword (4) A joke (782) English (2)