Křížovkářský ráj

Vadí Vám reklamy? Staňte se členem křížovkářského klubu.

křížovka 08042021

Baví se dvě dívky: „Hele Mirko, ty prý chodíš na Taek-wondo.” „No, chodím tam.” „A jakej máš pásek?” „To záleží na tom, …tajenka.”

 12345678910111213141516
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Vodorovné legendy

A INICIÁLY SPISOVATELE FOGLARA, BŘEZŇÁK, PRACOVNÍK U KRAV, PUMA
B EVROPAN, TRÝZNIT, ČÁST ZÁVODU, HLOUČEK
C TAJENKA 1.DÍL, ČESKÁ ŘEKA
D ZN. TELLURU, SPOJKA PODŘADÍCÍ, TRUC, HUDEBNÍ TÓNINA
E MAĎARSKÁ PŘEDLOŽKA, PORODIT (KNIŽ.), DRUH MACIZNĚ, STOLNÍ HRA
F CITOSLOVCE ZAMYŠLENÍ, STARŠÍ ŽENSKÉ JMÉNO, NEÚCTA, KRÁTKÝ TV VSTUP
G ZAKVIČENÍ VEPŘE, ČÁST KORUNY VIKVOVITÝCH ROSTLIN, TAJENKA 2.DÍL
H VÍDEŇSKÝ ZÁBAVNÍ PARK, DRUHÁ TRÁVA NA LUKÁCH, NÁŠ MALÍŘ
I LESKÉ TKANINY, SLOVENSKY "POČÍTAT" /PENÍZE/, PŘÍTOMNOST

Svislé legendy

1 ZARUČENÁ, CITOSLOVCE SKOKU
2 VYDÁVAT ZVUK FRRR, MĚŘÍTKO
3 MRHOLIT, HAMAT
4 VOJENSKÁ PRODEJNA, OČIŠTĚNÉ VODOU
5 ČÁST OBRAZU, HLAS ŽÁBY, NOČNÍ VIDINA
6 MRAVNÍ ČISTOTY, BÝT NAŽIVU, KUSY LEDU
7 ŽIVIČNÉ POJIVO, BŮŽEK V PODOBĚ DÍTĚTE
8 PATŘÍCÍ OTOVI, ČÍSLOVKA ŘÁDOVÁ
9 HUDEBNÍ STYL, RAJČE
10 POČÍTAČOVÝ TABLET, NEVZHLEDNÝ ČLOVĚK
11 DOBA, BRVA /ŘÍDCE/, NECHŤ
12 NEMOC ŠÍLENÝCH KRAV /ZKR./, NÁVODY, MĚSTSKÝ ÚŘAD /ZKR./
13 CÍL (ZAST), KDO RÁD DLOUHO SPÍ
14 OPAK STARÉ, ČESKÝ.BÝVALÝ HOKEJISTA
15 CITOSLOVCE STRAŠENÍ, CHOVÁNÍ
16 CIZÍ PLOŠNÁ MÍRA (SLOV), OSVĚDČENÍ
Nevyhovuje? Vyberte si jiné luštění: Klasická křížovka (1022)