Křížovkářský ráj

Vadí Vám reklamy? Staňte se členem křížovkářského klubu.

křížovka 16102020

Jaký je první div světa? Když nedostanete …tajenka.

 12345678910111213141516
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Vodorovné legendy

A NOVÉ KNIHY /ZKR./, SEKNUTÍ, MRZÁK /HANLIVĚ/, ANGL. VÁNOČNÍ PÍSEŇ
B NÁZEV HLÁSKY R, NĚM.JEDNA, STŘETNUTÍ, ZNAČKA NAŠICH KALKULAČEK, ČÍN.DÉLKOVÁ MÍRA
C TAJENKA 1.DÍL, AČKOLIV
D NÁŠ NAKLADATEL (DŘ.), SPLETENÁ, CÍRKEVNÍ HODNOSTÁŘI
E ZÁZRAKY, ŠVÉD.SÍDLO, TEMNOTA, OBYVATEL SLOVENSKÉHO MĚSTA U VÁHU
F HOBOJ /ODBORNĚ/, SPZ ÚSTÍ NAD LABEM, JEHLIČNATÝ LES, CIKÁN, VLASTNÍ /Ž.ROD/
G STŘELNÁ ZBRAŇ, TAJENKA 2.DÍL
H SMOTEK, PÍSEMNÉ OSVĚDČENÍ, ŽALOSTNĚ
I MNOHOZUBÝ SAVEC, SKOTSKÉ SUKNĚ, PROSTOR PRO KONĚ

Svislé legendy

1 RYBÁŘSKÁ SÍŤ, DOBŘE, SPRÁVNĚ, SEVEROVÝCHOD
2 ZAKRÝVATI, BOBIZAČNÍ SLABIKA, ZN. VOLTAMPÉRU
3 HOVOR TICHÝ, VOLÍCÍ OBČAN
4 GUINEJSKÁ ŘEKA, SNĚŽNÝ MUŽ
5 DÍVČÍ JMÉNO, ANGLICKÁ KRÁLOVNA (1102 - 1167), ZN. VLAKŮ EUROCITY
6 ČÁST TENISOVÉHO UTKÁNÍ, HÝKAVCI, PŘEDLOŽKA
7 BIČ, CITOSLOVCE CVAKNUTÍ
8 POČÍTAT /NÁŘEČ./, BUŠITI
9 SOUČÁST VOŇAVEK, HOTEL PRO MOTORISTY
10 ODBYTÝ, LAPÁK
11 DÁ SE, HRUBOZRNNÁ LEDOVÁ HMOTA, OSOBNÍ ZÁJMENO
12 ZPÁTEČNICTVÍ, ROSTLINA S DUŽNATÝMI LISTY, VZOREK FOSFIDU URANU
13 AKVARIJNÍ RYBA, ZNAČKA MILIJOULE, OVŠEM
14 ČÁST KABÁTU, ELEGANCE
15 OČNÍ LÉKAŘ /HOVOR./, OZNÁMENÍ
16 ČÍN.OVOCE, NACISTA (HOV).

Pomůcka

ČI,MILO
Nevyhovuje? Vyberte si jiné luštění: Klasická křížovka (914)