Křížovkářský ráj

Vadí Vám reklamy? Staňte se členem křížovkářského klubu.

křížovka 25112019

Deset let po válce přišel muž ke zpovědi. „Chci se přiznat, že jsem za války schovával ve sklepě jednoho Žida…" „To je ovšem chvályhodné, jde o pomoc bližnímu svému!" „Já jsem po něm ale chtěl za každý týden dvacet korun…" pokračuje muž. „To ovšem není hezké, ale smrtelný hřích to není." „A myslíte, že …tajenka?"

Křížovkářský
ráj
FILMOVÝ ŠOT
KONĚ (BÁSN.)
KÓD NĚMECKA
OZNÁMIT ČAS ÚDERY HODIN
TAJENKA 2.DÍL
NÝBRŽ
PROSTOPÁŠNOST
HRANICE
POPRAVCE
Křížovkářský
ráj
OTEC (KNIŽNĚ)
TAJENKA 4.DÍL
DRUH JAP. OKRASNÝCH KAPRŮ
CITOSLOVCE ÚDIVU
CITOSLOVCE
KOSMETICKÝ PŘÍPRAVEK
ZŮSTAT (NÁŘEČ.)
ŠÍŘKA
ANGL. ČAJOVÁ KONVICE
STUPEŇ V DŽUDU
BODAT
OTEC
CITOSLOVCE CHRČENÍ
Křížovkářský
ráj
OZNAČENÍ ČESKÝCH LETADEL
ČESKÝ LITERÁT, NOSITEL STÁTNÍ CENY ZA LITERATURU
PRACOVNÍCI V CHEM. PRŮMYSLU
UKAZOVACÍ ZÁJMENO
ZKRATKA TELEVIZNÍHO ZPRAVODAJSTVÍ
KLUS KONĚ
KAMERUNSKÁ ŘEKA
ZDE
VĚNOVATI
SOUKROMÝ DETEKTIV
PŘEDLOŽKA
CITOSLOVCE POHRDÁNÍ
TAJENKA 3.DÍL
NÁZEV HLÁSKY Š
ŘÍMSKY 1002
NOSNOSTI
SLOVEN. PŘIROVNÁNÍ
SNĚŽNÝ MUŽ
CIZOPASNÍK
PTÁK
TU MÁŠ
PŘEDLOŽKA
ORGANIZACE MISTRŮ
AKADEMICKÁ ZKRATKA
CITOSLOVCE ÚDERU
NÁSTROJE K RYTÍ
Křížovkářský
ráj
BRITSKÁ TV STANICE
TÁZACÍ ZÁJMENO
SYKNUTÍ
KRYTÝ CESTOVNÍ VŮZ
ČAPKOVO DRAMA
NEMOC ŠÍLENÝCH KRAV /ZKR. /
ROZENÝ
ZKR. MILIMETRU
TAJENKA 1.DÍL
ZKR. NAŠÍ MĚNY
SPZ ČESKÉHO KRUMLOVA
ZDECHLINA
EINSTEINOVY INICIÁLY