Křížovkářský ráj

Vadí Vám reklamy? Staňte se členem křížovkářského klubu.

křížovka 17012018

Hlášky: Nikdy neustupujeme. Někdy …tajenka.

 12345678910111213141516
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Vodorovné legendy

A KOLEKTIVNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, HOSPODAŘENÍ , ÚTRAPA (ZAST.), ČTVRTĚ CHUDINY
B ZELENINOVÝ PLOD, ČÁST PÍSNĚ, ŠTĚKÁNÍ, VYTÍ, LÁNÍ, LATINSKÁ DVOJHLÁSKA
C TAJENKA 1.DÍL, ZK. KREVNÍHO TLAKU
D UNAVOVAT (ZAST.), CUCHAT, ŠVITOŘENÍ
E TATO, SPIŽÍRNA, DOBROTA
F ROZKOŠ, HLEN Z NOSU, SILNÝ MUŽ, EDWARD
G NEOHRABANEC /NÁŘ./, TAJENKA 2.DÍL
H MUŽSKÉ JMÉNO, DRUH LITERÁRNÍHO DÍLA, TRUMF TAROKÁŘE
I DODATEČNÝ TISK, BĚŽEC, VESELE /V HUDBĚ/

Svislé legendy

1 AMERICKÁ STEPNÍ ŠELMA, JMÉNO HERCE PITTA
2 ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK, ČÁST HOROLEZECKÉ VÝZBROJE
3 ALKA /PTÁK/, SPADNOUT (DĚTSKY)
4 JESENEC, NEMLUVITI PRAVDU
5 OCULUS (ANAT), DOMÁCKY TEODOR, ZPĚVNÝ PTÁK
6 ZNOVU, ČESKÝ ŠERMÍŘSKÝ SVAZ (ZKR., DĚTSKÁ HRAČKA
7 RETIRÉ, MALÁ OJ
8 SKUPINA, ANGL.OBJEM.MÍRA
9 SMĚS UHLOVODÍKŮ, POUZE, ŘÍMSKY 49
10 DIAKITICKÉ ZNAMÉNKO, ŠPATNÉ, ZN.HELIA
11 PLÍCE (EXPR. SLANG), UCHOPENÍ /OBECNĚ/
12 %-NÍ SNÍŽENÍ CENY NÁKUPU, LÉČKY MN. Č.
13 VLASTNÍ LAMÁM, V ORIENTU NOSIČ BŘEMEN
14 JÍZDOU ZDOLAT, PODPORA
15 DOMÁCKY METODĚJ, CHYBA (SLANG.)
16 ZAKLENÍ, ŠLECHTIC

Pomůcka

PINT.
Nevyhovuje? Vyberte si jiné luštění: Klasická křížovka (912)